خبر فوری

خبر فوری

خواسته مردم ونیز برای افزایش پهلوگیری کشتی های بزرگ تفریحی

 Comments
در حال خواندن:

خواسته مردم ونیز برای افزایش پهلوگیری کشتی های بزرگ تفریحی

خواسته مردم ونیز برای افزایش پهلوگیری کشتی های بزرگ تفریحی
اندازه متن Aa Aa

ساکنان جزیره ونیز ایتالیا روز جمعه به منظور حمایت از پهلو گرفتن کشتی های بزرگ تفریحی در سواحل این جزیره دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان افزایش میزان رفت وآمد این کشتیها را برای اقتصاد این جزیره زیبا و توریستی ضروری می دانند.