خبر فوری

خبر فوری

سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را کشتند

 Comments
در حال خواندن:

سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را کشتند

سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را کشتند
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

سربازان اسرائیلی، روز دوشنبه، یک فلسطینی را در مرز باریکه غزه کشتند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل «نزدیک شدن و تماس» این فلسطینی با نرده های مرز را دلیل تیراندازی سربازان عنوان کرد و توضیح دیگری نداد.