خبر فوری

خبر فوری

مصائب شکار فیل پادشاه اسپانیا تمام شدنی نیست

در حال خواندن:

مصائب شکار فیل پادشاه اسپانیا تمام شدنی نیست

مصائب شکار فیل پادشاه اسپانیا تمام شدنی نیست
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا از بیمارستان مرخص شد اما برای جراحی لگن خاصره اش دوباره باید بستری شود. وی حداقل هشت بار زیر تیغ جراحی رفته و لگن خاصره اش مصنوعی است. همه این مصائب پس از سفر شکار فیل به آفریقا و زمین خوردن، عارض پادشاه ۷۵ ساله شده است.