خبر فوری

خبر فوری

بدبینی دوسویه نسبت به سرکوب حزب راستگرای افراطی در یونان

 Comments
در حال خواندن:

بدبینی دوسویه نسبت به سرکوب حزب راستگرای افراطی در یونان

بدبینی دوسویه نسبت به سرکوب حزب راستگرای افراطی در یونان
اندازه متن Aa Aa

آیا فجر طلایی، حزبی است ملی گرا، در پی محافظت از منافع یونانیها یا حزبی نژادپرست که از آرمانهای نئونازیسم پیروی می کند؟

این سوالی است که در پی بازداشت سران حزب فجر طلایی، در ذهن بسیاری از مردم یونان نقش بسته است.

حزبی که تا چند سال پیش چندان شناخته شده نبود، اما بر اساس نظرسنجیها امروز به سومین حزب محبوب یونان تبدیل شده است.

زینا دیموپولو که زمانی نامزد حزب فجر طلایی در انتخابات پارلمانی یونان بود یکی از افراد معمولی جامعه است که جذب این حزب شد. او یک زن خانه دار میانسال بود که نگرانیش نسبت به میزان بالای جرم و جنایت در یونان او را به حزب فجر طلایی علاقمند کرد.

خانم دیموپولو می گوید: «قطعا این بازداشتها با انگیزه سیاسی صورت گرفته اند. دولت نگران موج وسیع ملی گرایی است. در شرایطی که پنج هزار و پانصد نفر به دلیل بحران اقتصادی خودکشی کرده اند، هیچ کس نمی تواند مدعی شود که ما دموکراسی داریم.»

با وخیم شدن شرایط اقتصادی در یونان، در هر مساله و بحرانی انگشت اتهام به طرف مهاجران نشانه می رود. شمار حمله به خارجیهای ساکن یونان در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. جاونت اسلام، از جامعه پاکستانیهای ساکن یونان ضمن ابراز خشنودی از بازداشتهای صورت گرفته نگرانیهایی هم دارد.

او می گوید: «امیدوارم که این بازداشتها فقط یک نمایش سیاسی نباشد. در این صورت است که می توانیم امیدوار باشیم که نظام قضایی و دولت کار خود را بدرستی انجام می دهند. من فقط امیدوارم که این ماجراها به بازی سیاسی تبدیل نشوند. ما دوست داریم که به این اتفاقات باور داشته باشیم اما همه چیز در چند هفته یا چند ماه آینده روشن می شود.»

میکالیس آرامپاتزوگلو، گزارشگر یورونیوز از آتن می گوید: «مردم یونان به طور سنتی مخالف فاشیسم هستند. بحران اقتصادی و سیاستهای نامشخص مهاجرتی اصلی ترین دلیل برای اقبال مردم به حزب فجر طلایی است. تحلیلگران می گویند که تحت تعقیب قرار دادن سران این حزب منجر به از بین رفتن ریشه های اقبال مردمی به این حزب نمی شود.»