خبر فوری

خبر فوری

نوبل فیزیک ۲۰۱۳ به کاشفان ذره هیگز رسید

در حال خواندن:

نوبل فیزیک ۲۰۱۳ به کاشفان ذره هیگز رسید

نوبل فیزیک ۲۰۱۳ به کاشفان ذره هیگز رسید
اندازه متن Aa Aa

پیتر هیگز بریتانیایی و فرانسوا انگلرت بلژیکی روز سه شنبه به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۳ معرفی شدند.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد این دانشمندان را برای کشف ذره بوزون هیگز، معروف به ذره خدا که یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی قرن محسوب می شود انتخاب کردند.

بوزون هیگز یکی از مهمترین نظریه های فیزیک برای توصیف و شرح ذرات بنیادینی است که جهان را تشکیل داده اند.

روز گذشته، نوبل پزشکی به سه دانشمند آمریکایی و آلمانی اهدا شد.