خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات سرخپوستان شیلیایی در سانتیاگو

 Comments
در حال خواندن:

تظاهرات سرخپوستان شیلیایی در سانتیاگو

تظاهرات سرخپوستان شیلیایی در سانتیاگو
اندازه متن Aa Aa

هفت صد نفر از اعضا و طرفداران سرخ پوستان شیلی موسوم به “ماپوچه” که از مخالفان سرسخت تصرف این کشور توسط استعمارگران اسپانیایی در پنج قرن پیش هستند، در سانتیاگو تظاهرات کردند.

آنها خواهان آن هستند که زمینهایشان که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه گرفته شده، به آنها بازگردانده شود.