خبر فوری

خبر فوری

نگرانی از نشت مواد رادیو اکتیوی در ژاپن بر اثر توفان

 Comments
در حال خواندن:

نگرانی از نشت مواد رادیو اکتیوی در ژاپن بر اثر توفان

نگرانی از نشت مواد رادیو اکتیوی در ژاپن بر اثر توفان
اندازه متن Aa Aa

تندباد دریایی در ژاپن که جان هفده نفر را گرفت به نگرانیها نسبت به آسیب رسانی بیشتر به نیروگاه هسته ای فوکوشیما دامن زده است.

به گفته شرکت اداره کننده نیروگاه فوکوشیما این توفان خرابه های این نیروگاه را درنوردیده است.

بازرسان این نیروگاه از بالا بودن میزان رادیواکتیو در درون آبراهه ای خبر داده اند که آب آن درون اقیانوس آرام می ریزد.

کارشناسان نگران هستند که بارانهای سیل آسا خاکهای آلوده به مواد رادیو اکتیوی را جابجا و به مناطق دیگر منتقل کند.

رسانه های ژاپنی توفان ویفا را توفانی توصیف کرده اند که هر ده سال یک بار رخ می دهد. این توفان ساحل شرقی ژاپن را درنوردید و بیست هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد.

این توفان منجر به وزش بادهای فوق العاده شدید در شهر توکیو نیز شد.

بیش از هزار نفر از نیروهای امداد به دنبال حدود پنجاه نفری هستند که در پی وقوع این توفان مفقود شده اند.