خبر فوری

خبر فوری

کاهش نرخ بیکاری در بریتانیا

در حال خواندن:

کاهش نرخ بیکاری در بریتانیا

کاهش نرخ بیکاری در بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

در سه ماهه منتهی به ماه سپتامبر 48 هزار نفر از تعداد بیکاران در بریتانیا کاسته شد و نرخ بیکاری در این کشور به 7.6 درصد کاهش یافت. این پایین ترین نرخ بیکاری در بریتانیا از سه سال گذشته است.

کارشناسان معتقدند نرخ بیکاری در بریتانیا به نرخ هدف گذاری شده بانک انگلستان نزدیکتر شده است و احتمال دارد سیاستگذاران این بانک با توجه به کاهش نرخ بیکاری تغییراتی در سیاستهای مالی این بانک از جمله، افزایش نرخ بهره بانکی، اعمال کنند.