خبر فوری

خبر فوری

هشدار کمیسیون اروپا نسبت به برنامه بودجه ایتالیا و اسپانیا

 Comments
در حال خواندن:

هشدار کمیسیون اروپا نسبت به برنامه بودجه ایتالیا و اسپانیا

هشدار کمیسیون اروپا نسبت به برنامه بودجه ایتالیا و اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا روز جمعه نسبت به برنامه بودجه سال ۲۰۱۴ کشورهای ایتالیا و اسپانیا هشدار داد.

در چهارچوب اجرای قواعد مربوط به بهبود مدیریت امور اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو، برای اولین بار نهاد اجرایی اتحادیه اروپا صلاحیت نظارت بر بودجه کشورهای حوزه پولی یورو را دارد و می تواند از دولتها بخواهد تا تغییراتی را در بودجه خود اعمال کنند. با این وجود کمیسیون اروپا به دادن هشدار به برخی کشورها اکتفا کرده است.

اولی رن، کمیسر اروپایی در امور اقتصادی و پولی می گوید: “سال ۲۰۱۱ در دوران اوج بحران اقتصادی تنها سه کشور بودند که علیه آنها اقداماتی بدلیل کسری بودجه بیش از حد در نظر گرفته نشد اکنون تعداد این کشورها به ۱۲ رسیده است و امیدوارم تا بهار آینده بر تعداد آنها افزوده شود. برای برخی کشورها این خطر وجود دارد که برنامه بودجه آنها منطبق با اهداف از پیش تعیین شده برای سال ۲۰۱۴ نباشد.”

بدین ترتیب خطر آن وجود دارد که بودجه ایتالیا و اسپانیا و فنلاند با قواعد مربوط به پیمان ثبات و رشد اروپایی منطبق نباشد. بودجه فرانسه تایید شده اما این کشور به اعمال اصلاحات اقتصادی نیاز دارد.

در ایتالیا مسئله بدهی های این کشور مشکل ساز شده است. امری که باید در تدوین بودجه سال آینده این کشور مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. مطابق پیش بینی های کمیسیون اروپا میزان بدهی های ایتالیا تا سال آینده میلادی به رقم ۱۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود.

به گفته کمیسیون اروپا اسپانیا قادر نخواهد بود در سال ۲۰۱۴ میزان کسری بودجه خود را با اهداف از پیش تعیین شده منطبق کند. پیش بینی می شود کسری بودجه این کشور تا پایان سال جاری میلادی به رقم ۶.۸ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۵.۹ درصد برسد.