خبر فوری

خبر فوری

شرکت پست فرانسوی اعلام ورشکستگی کرد

در حال خواندن:

شرکت پست فرانسوی اعلام ورشکستگی کرد

شرکت پست فرانسوی اعلام ورشکستگی کرد
اندازه متن Aa Aa

«موری دوکرو» شرکت فرانسوی حمل و نقل و جابه جایی محمولات و مرسولات پستی، روز جمعه اعلام ورشکستگی کرد.

با اعلام ورشکستگی این شرکت پستی با پنج هزار و دویست کارمند نزد مقامات قضایی و حقوقی فرانسه در دادگاه تجاری، بزرگترین ورشکستگی از زمان تصاحب پست ریاست جمهوری توسط فرانسوا اولاند به ثبت رسید.

این شرکت برای طی کردن مراحل ورشکستگی، یک مدیر موقت را انتخاب و معرفی کرده است.