خبر فوری

خبر فوری

بازداشت سه نفر در اسپانیا به اتهام بدرفتاری با کودکان

در حال خواندن:

بازداشت سه نفر در اسپانیا به اتهام بدرفتاری با کودکان

بازداشت سه نفر در اسپانیا به اتهام بدرفتاری با کودکان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

پلیس اسپانیا سه فرد نیجریه ای را به ظن بدرفتاری با دو کودک نیجریه ای در شهر والموخادو در مرکز اسپانیا بازداشت کرد.

این سه نفر متهم هستند که این کودکان را از غذای کافی محروم اند و مادران آنها را به روسپیگری مجبور کرده اند.