نرخ بیکاری بالا و نرخ تورم پایین در منطقه یورو

 نظرها
نرخ بیکاری بالا و نرخ تورم پایین در منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

نرخ بیکاری در منطقه یورو به مراتب بالاتر از نرخ هدف گذاری شده بانک مرکزی اروپا و نرخ تورم در کشورهای عضو این منطقه پایین تر از نرخ هدف گذاری شده گزارش شده است.

معضل بیکاری در میان جوانان اروپایی رو به گسترش است. در ماه اکتبر نرخ بیکاری در میان جوانان به 24.4 درصد افزایش یافت و تعداد جوانان بیکار به سه میلیون و 577 هزار نفر رسید. این در حالیست که نرخ بیکاری در میان جمعیت فعال دراروپا اندکی کاهش یافت و به 12.1 درصد رسید. بدین ترتیب نوزده میلیون و 298 هزار نفر در این منطقه بیکارند. نرخ هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی اروپا برای بیکاری در منطقه یورو ده درصد است.

این درحالیست که نرخ تورم در سال جاری تاکنون به نه دهم درصد رسید، اندکی بیشتر از نرخ تورم در ماه اکتبر که تنها هفت دهم درصد و به مراتب پایین تر از دو درصد نرخ تورم هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی اروپا بود.

بانک مرکزی اروپا با اجرای سیاستهای پولی انبساطی در تلاش است ضمن کاهش نرخ بیکاری به کشورهای بحران زده منطقه یورو برای خروج از بحران و به حداقل رساندن کسری بودجه شان یاری رساند و رشد اقتصادی را به منطقه بازگرداند. سیاستی که به اعتقاد کارشناسان، در مورد مهار روند رو به رشد بیکاری چندان موفق عمل نکرده اند.