برلوسکونی متهم به پرداخت رشوه برای شهادت دروغ

 نظرها
برلوسکونی متهم به پرداخت رشوه برای شهادت دروغ
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

دادگاهی در ایتالیا روز جمعه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق این کشور را به پرداخت رشوه برای شهادت دروغ در پرونده مربوط به رسوایی جنسی متهم کرد.

این اقدام دادگاه دو روز پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر سابق ایتالیا به خاطر فرار مالیاتی از مجلس سنا اخراج شده بود.