خبر فوری

خبر فوری

کرواتها به قانونی شدن همجنسگرایی «نه» گفتند

 Comments
در حال خواندن:

کرواتها به قانونی شدن همجنسگرایی «نه» گفتند

کرواتها به قانونی شدن همجنسگرایی «نه» گفتند
اندازه متن Aa Aa

اکثر کرواتها در همه پرسی در روز یکشنبه با رای خود راه را به شفاف شدن قانون اساسی کرواسی هموار و بر قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور بستند.

عدم شفافیت قانون اساسی عملا ازدواج همجنسگرایان را در این کشور ۴.۴ میلیون نفری کاتولیک مذهب ممکن می ساخت.

اما ۶۶ درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی ضد همجنسگرایی، امر ازدواج را تنها وصلت و پیوستن بین زن و مرد تبیین کردند.

منتقدان و گروه های حامی ازدواج همجنسگرایان در زاگرب، پایتخت، برخلاف کلیسا و اکثریت نمایندگان پارلمان، مخالف برگزاری این همه پرسی بودند.