خبر فوری

خبر فوری

گفتگو با نخست وزیر رومانی در مورد فساد، تبعیض و روابط این کشور با اتحادیه اروپا

 Comments
در حال خواندن:

گفتگو با نخست وزیر رومانی در مورد فساد، تبعیض و روابط این کشور با اتحادیه اروپا

گفتگو با نخست وزیر رومانی در مورد فساد، تبعیض و روابط این کشور با اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

ایزابل کومار، خبرنگار یورونیوز با ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی در مورد موضوع های مهمی که بر رومانی تاثیر می گذارند گفتگویی انجام داده است.

آقای پونتا در مدت هجده ماه در قدرت، تلاش کرد تا وجهه منفی کشور خود را بهبود بخشد و تاکید می کند این وجهه، واقعیت رومانی مدرن را منعکس نمی کند.

این در حالی است که رومانی از سوی سازمان شفافیت بین الملل به دلیل فساد در سیستم سیاسی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. آقای پونتا می گوید برای حل این مسئله همه اصلاحات درخواست شده از سوی اتحادیه اروپا انجام شده است.

ایزابل کومار در مورد این موضوع ها و همچنین تبعیض علیه کولی ها، مهاجرت شهروندان رومانی و عضویت آینده این کشور در منطقه یورو و شنگن با ویکتور پونتا صحبت کرده است.