خبر فوری

خبر فوری

فریاد مخالفان دولت در اوکراین: با یکدیگر؛ تا پایان

 Comments
در حال خواندن:

فریاد مخالفان دولت در اوکراین: با یکدیگر؛ تا پایان

فریاد مخالفان دولت در اوکراین: با یکدیگر؛ تا پایان
اندازه متن Aa Aa

میدان استقلال شهر کی یف، پایتخت اوکراین شاهد تداوم تجمع مخالفان دولت است. مخالفانی که با شعار «با یکدیگر؛ تا پایان» به نظر می رسد به این زودی ها قصد بازگشت به خانه را ندارند.

رهبران احزاب مخالف دولت ویکتور یانوکوویچ نیز همراه تظاهرکنندگان در میدان اصلی شهر بوده اند و بر خواسته استعفای رئیس جمهوری اصرار می ورزند.

یکی از حاضران در این تجمع به یورونیوز می گوید: «امیدواریم که برخی از مسایل به خوبی پیش رود. همه این ها با یک پیروزی سریع پایان می یابد ولی به نظر می رسد به این سادگی نخواهد بود. با این حال آماده ایم که بمانیم و تا هر زمان که برای دستیابی به پیروزی نیاز باشد خواهیم ایستاد.»

زن میانسالی در میدان استقلال و در میان تظاهرکنندگان با اشاره به خواست کناره گیری رئیس جمهوری از قدرت می گوید: «انتظارش را نداشتم که رئیس جمهوری این پیشنهاد را بپذیرد چون رئیس جمهوری ما بزدل است. اگر او یک رئیس جمهوری عادی در اوکراین بود، به اندازه کافی شهامت داشت که برود و از بچه هایی که از یگان های ویژه کتک خوردند و خونین شدند، عذرخواهی کند.»

پلیس ضد شورش این بار از برخورد با معترضان خودداری کرده است. معترضان نیز از دست زدن به خشونت پرهیز کرده و تنها به تحصن و سردادن شعار اکفتا کرده اند.

خبرنگار یورونیوز از کی یف گزارش می دهد: «در میان هزاران تظاهرکننده ای در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری حاضر شده اند فقط چند تن واقعا باور دارند که ویکتور یانوکوویچ خواسته آنان را می پذیرد و دولت استعفا خواهد داد. در همین حال نخست وزیر گفته است که او آمادگی دارد تا تغییراتی در دولت ایجاد کند. او به این که چه چیزی تغییر می یابد را مشخص نکرده است.