خبر فوری

خبر فوری

حذف محدودیت های روسپیگری در کانادا

 Comments
حذف محدودیت های روسپیگری در کانادا
اندازه متن Aa Aa

خبرکوتاه

دادگاه عالی کانادا روز جمعه تمام محدودیت های رایج در مورد روسپیگری از جمله ممنوعیت روسپی خانه ها و تقاضاهای خیابانی را در کانادا حذف کرده است.

این دادگاه معتقد است این محدودیت ها ایمنی روسپی ها را نقض می کند. روسپیگری در کانادا قانونی است اما برخی فعالیت ها مانند تجارت سکس غیرقانونی است که قانون جدید راه برای آن باز می کند.