خبر فوری

خبر فوری

اردوگاه پناهجویان در لامپدوزا خالی از سکنه شد

 Comments
در حال خواندن:

اردوگاه پناهجویان در لامپدوزا خالی از سکنه شد

اردوگاه پناهجویان در لامپدوزا خالی از سکنه شد
اندازه متن Aa Aa

مقامات ایتالیایی اردوگاه پناهجویان در لامپدوزا را تخلیه و پاکسازی کردند. جزیره ای در جنوب ایتالیا که آبهای ساحلی اش در سالهای اخیر قربانگاه بسیاری از مهاجرانی شده است که قصد ورود به اروپا از طریق مدیترانه را داشته اند. مهاجران حاضر در این اردوگاه به مراکزی در رم، میلان پالرمو و کروتون منتقل خواهند شد.

شهردار لامپدوزا می گوید: “به نظر من دیگر هیچ چیزی مثل قبلش نخواهد بود. پارلمان، دولتها و خصوصا دولت ایتالیا باید درک کنند که ما به جدیت کار می کنیم تا سیستم پذیرش پناهجویان را در کشورمان اصلاح کنیم.”

تعداد پناهجویان حاضر در اردوگاههای لامپدوزا به بیش از دویست تن می رسد. بسیاری از مهاجران از رفتار تبعیض امیز ماموران اردوگاه پناهندگان خشمگین هستند و عده ای از آنها در مخالفت با این رفتارها دهانهایشان را دوختند.