خبر فوری

خبر فوری

کاهش میزان اعطای وام و اعتبارات در حوزه پولی یورو

 Comments
در حال خواندن:

کاهش میزان اعطای وام و اعتبارات در حوزه پولی یورو

کاهش میزان اعطای وام و اعتبارات در حوزه پولی یورو
اندازه متن Aa Aa

میزان اعطای وام و اعتبارات به بخش خصوصی در منطقه پولی یورو در طول یک سال گذشته کاهش یافته است.

بانک مرکزی اروپا روز جمعه با انتشار این خبر نرخ افت اعطای وام و اعتبارات به بخش خصوصی را ۲.۳ درصد اعلام کرد. این در حالی است انتظار می رفت این افت ۲.۱ درصد باشد.

بانک مرکزی اروپا اخیرا نرخ بهره بانکی خود را به بیست و پنج صدم درصد کاهش داد و تزریق پول به پیکره اقتصاد حوزه پولی یورو از طریق خرید اوراق قرضه دولتی بصورت نامحدود را در برنامه آینده خود قرار داد. با این وجود به نظر می رسد چرخ های اقتصاد منطقه پولی یورو هنوز به محرک نیاز داشته باشند.