خبر فوری

خبر فوری

شهر اسپانیایی محصور شده با مراکش، مقصد پناهجویان آفریقایی

 Comments
در حال خواندن:

شهر اسپانیایی محصور شده با مراکش، مقصد پناهجویان آفریقایی

شهر اسپانیایی محصور شده با مراکش، مقصد پناهجویان آفریقایی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

حدود 250 نفر که اغلب آنها آفریقایی هستند تلاش کردند به طور غیرقانونی از حصارهای مرزی شهر ملیلیه عبور کنند که حدود پنجاه نفر از آنها توانستند با پشت سر گذاشتن این موانع مرزی خود را به خاک این شهر که متعلق به اسپانیا است برسانند.

سیزده مهاجر دیگر هم که سوار بر قایقی بادی تلاش می کردند خود را به شهر برسانند، با ممانعت پلیس ساحلی مواجه شدند و خود را به داخل آب پرتاب کردند.

شهر بندری ملیلیه در شمال مراکش واقع است اما متعلق به اسپانیا است.