خبر فوری

خبر فوری

معترضان، پلیس کی یف را مجبور به تخلیه ساختمانی بزرگ کردند

 Comments
در حال خواندن:

معترضان، پلیس کی یف را مجبور به تخلیه ساختمانی بزرگ کردند

معترضان، پلیس کی یف را مجبور به تخلیه ساختمانی بزرگ کردند
اندازه متن Aa Aa

اعتراضات در اوکراین روز یکشنبه نیز پس از آنکه آرسنی یاتسنیوک و ویتالی کلیچکو، از رهبران مخالفان، پیشنهاد پست نخست وزیری و معاونت نخست وزیری توسط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری را رد کردند، ادامه یافت.

آنان می گویند از قبول مسئولیت هراسی ندارند اما اعتراضات تا برآورده شدن خواست مخالفان ادامه خواهد یافت.

یکی از خواسته های مخالفان تجدیدنظر دولت در مجموعه مقرارت سختگیرانۀ ضدتجمعات است که روز سه شنبه در پارلمان به بحث و بررسی گذاشته می شود.

این قوانین که برای برهم زنندگان نظم عمومی بطور گسترده، تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته است، باعث شعله ورتر شدن اعتراضات مخالفان دولت شده است.

همزمان مخالفان ساختمان بزرگی را در کی یف که ۲۰۰ نیروی پلیس در آن مستقر شده بودند به اشغال خود در آوردند.

مخالفان با ایجاد کریدوری امن، بدون سنگ پرانی و ایجاد درگیری اجازه دادند تا ماموران پلیس عبور کنند و بگذرند.

اعتراضات در اوکراین دو ماه پیش و پس از آن که آقای یانوکوویچ از امضاء معاهده ای تجاری با اتحادیه اروپا طفره رفت، آغاز شد و با تصویب قوانین سختگیرانه ضدتجمعات به اوج خود رسید.

دولت اوکراین سیاست نزدیکی به مسکو را پیشه کرده است اما مخالفان خواهان نزدیکی و ادغام بیشتر در اتحادیه اروپا هستند.

معترضان می گویند صحنه را ترک نخواهند کرد مگر تا زمانی که یانوکوویچ و دولتش استعفا دهند.