خبر فوری

خبر فوری

صفهای طولانی بلیت در محل المپیک زمستانی سوچی

در حال خواندن:

صفهای طولانی بلیت در محل المپیک زمستانی سوچی

صفهای طولانی بلیت در محل المپیک زمستانی سوچی
اندازه متن Aa Aa

بسیاری از گردشگرانی که رنج سفر در زمستان را به جان خریده اند و خود را برای تماشای بازیهای المپیک زمستانی به سوچی روسیه رسانده اند، با مشکلی به نام صفهای طولانی خرید بلیت مواجه شده اند.

اگر ورزشکاران باید در مسابقات اسکی استقامت، با یکدیگر رقابت کنند، به نظر می رسد برای تماشاگران هم ایستادن و منتظر ماندن در این صفهای بی انتها آسانتر از رقابتهای استقامت نباشد.

فقط گردشگران خارجی در سالنهای فروش بلیت سرگردان نیستند. یک مرد روس می گوید: «شرم آور است. مردم مدتهاست که اینجا ایستاده اند. هم روسها و هم خارجیها. درست نیست که فقط یک باجه بلیت می فروشد و فروش هر بلیت ده دقیقه طول می کشد.»

مرد دیگری که اهل چین است و بیش از چهار ساعت در صف بوده است می گوید: «برای خارجیها از اینترنت بلیت خریدن دشوار است. فقط روسها می توانند از اینترنت بلیت بخرند و مثلا من نمی توانم. می بینید که صف خیلی خیلی طولانی تشکیل شده است.»

برگزارکنندگان بازیها از تماشاگران خواسته بودند که برای اجتناب از صفهای طولانی خرید بلیت و معطلی به دلیل بازدیدهای بدنی، زودتر خود را به محل برگزاری رقابتها برسانند. اما بنا به گزارشها، بازرسی های امنیتی باعث شده است که بسیاری از تماشاگران با تاخیر به محل برگزاری مسابقات برسند و بسیاری از سکوها و صندلیهای تماشاگران در هنگام برگزاری رقابتها خالی است.

سخنگوی بازیها گفته است که در روز شنبه 92 درصد بلیتها به فروش رفته بود و حدود 81 درصد جایگاه تماشاگران پر شده بود.