خبر فوری

خبر فوری

رئیس جمهوری ترکیه قانون نظارت بیشتر دولت بر اینترنت را امضا کرد

 Comments
در حال خواندن:

رئیس جمهوری ترکیه قانون نظارت بیشتر دولت بر اینترنت را امضا کرد

رئیس جمهوری ترکیه قانون نظارت بیشتر دولت بر اینترنت را امضا کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه قانونی را که به دولت اجازه می دهد بدون نیاز به حکم دادگاه و به تشخیص خود وب سایتها را مسدود کند امضا کرد.

این قانون شرکتهای تامین کننده خدمات اینترنتی (آی اس پی) را مجبور می کند که تا دو سال اطلاعات مربوط به فعالیتهای کاربران در اینترنت را ذخیره کنند و در صورت درخواست دولت، آن را در اختیار مقامها قرار بدهند.