خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب کارکنان بخش خدمات دولتی در آلمان

 Comments
در حال خواندن:

اعتصاب کارکنان بخش خدمات دولتی در آلمان

اعتصاب کارکنان بخش خدمات دولتی در آلمان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کارکنان بخش دولتی در آلمان دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب شبکه حمل و نقل عمومی، کودکستان ها و بخش جمع آوری زباله را دربر گرفته است.

سندیکای کارگری خواستار افزایش دست کم ۱۰۰ یورو به حقوق کارکنان این بخش ها شده است.