خبر فوری

خبر فوری

معافیت کارخانجات صنعتی از پرداخت یارانه انرژی های تجدید پذیر

 Comments
در حال خواندن:

معافیت کارخانجات صنعتی از پرداخت یارانه انرژی های تجدید پذیر

معافیت کارخانجات صنعتی از پرداخت یارانه انرژی های تجدید پذیر
اندازه متن Aa Aa

قوانین جدید کمیسیون اروپا کارخانجات صنعتی را از پرداخت یارانه برای توسعه انرژی های تجدید پذیر معاف می کند. کارخانجات صنعتی آلمان بیشترین سود را از این قوانین خواهند برد.

خواکین آلمونیا، کمیسر اروپا در امور رقابت گفت: “تعداد زیادی از انرژی های تجدید پذیر به بلوغ و جایگاهی رسیده اند که بتوانند با منابع دیگر انرژی رقابت کنند. زمان آن رسیده که این نوع تکنولوژی با حمایت مردم، نیازهای بازار را تامین کند.”

روز چهارشنبه کمیسیون اروپا قوانین جدیدی در حمایت از محیط زیست و گسترش انرژی های تجدید پذیر، مانند انرژی بادی و خورشیدی تصویب کرد.