خبر فوری

خبر فوری

المرابیطی و کیمبال، فاتحان ماراتن بر روی ماسه مغرب

 Comments
در حال خواندن:

المرابیطی و کیمبال، فاتحان ماراتن بر روی ماسه مغرب

المرابیطی و کیمبال، فاتحان ماراتن بر روی ماسه مغرب
اندازه متن Aa Aa

در مرحله پنجم و آخر رقابت های ماراتن بر روی ماسه مغرب عبدالقادر المعزیز با زمان سه ساعت و یازده دقیقه و ۲۲ ثانیه به کار خود پایان داد و به مقام اول رسید. مقام دوم از آن دنی کندال از بریتانیا شد و کارلوش سا از پرتغال هم به مقام سوم دست یافت.

در جدول کلی بخش مردان رشید المرابیطی از کشور میزبان قهرمان این رقابت ها شد و جایگاه های دوم و سوم هم دراختیار سلامه الاقرع و محمد آحنصال قرار گرفت.

در بخش زنان هم کلر موریسی از ایرلند فاتح مرحله پنجم شد و اماندین رو از فرانسه و نیکی کیمبال از آمریکا هم دوم و سوم شدند.

در جدول کلی بخش زنان، قهرمانی به نیکی کیمبال تعلق گرفت و لورانس کلن و اماندین رو از فرانسه هم بر سکوی های دوم و سوم ایستادند.

این رقابت ها بطور رسمی پایان یافت اما برای اهداف خیرخواهانه، مرحله دیگری در روز شنبه برگزار خواهد شد.