خبر فوری

خبر فوری

شهرداری دونتسک به تسخیر مردان مسلح هوادار روسیه در آمد

 Comments
در حال خواندن:

شهرداری دونتسک به تسخیر مردان مسلح هوادار روسیه در آمد

شهرداری دونتسک به تسخیر مردان مسلح هوادار روسیه در آمد
اندازه متن Aa Aa

مردان مسلح بدون کوچکترین مقاومتی از سوی کارمندان شهرداری دونتسک موفق به اشغال آن شدند. شهرداری دونتسک یکی از آخرین و مهمترین ساختمان های اداری استان دونتسک بود که به اشغال مردان مسلح حامی روسیه در آمد.

یکی از این مردان مسلح می گوید: « درخواست اصلی ما از پارلمان اوکراین اینست که قانونی را به تصویب برسانند تا بتوانیم در تمامی مناطق براحتی همه پرسی برگزار کنیم و همچنین می خواهیم تا در استان دونتسک در یازدهم مه یک همه پرسی برگزار شود.»

همزمان اخبار ضد و نقیضی از کراماتورسک به گوش می رسد. از یکسو گفته می شود مردان هوادار روسیه با تانکهای اوکراین در شهر رژه داده اند و از سویی دیگر دولت اوکراین این اخبار را نقض کرده است.