خبر فوری

خبر فوری

تظاهرکنندگان برلینی مانع راهپیمایی اعضای حزب راست افراطی شدند

 Comments
در حال خواندن:

تظاهرکنندگان برلینی مانع راهپیمایی اعضای حزب راست افراطی شدند

تظاهرکنندگان برلینی مانع راهپیمایی اعضای حزب راست افراطی شدند
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

هزاران نفر با تظاهرات در برلین مانع راهپیمایی اعضای حزب راست افراطی آلمان شدند.

بنابر گزارشها، پلیس برلین نتوانسته مسیر دیگری را برای راهپیمایی این افراد تعیین کند و یا مانع تظاهرات مخالفان آنها شود.