خبر فوری

خبر فوری

پرتغال از زیر بار برنامه نجات مالی اروپا خارج می شود

در حال خواندن:

پرتغال از زیر بار برنامه نجات مالی اروپا خارج می شود

پرتغال از زیر بار برنامه نجات مالی اروپا خارج می شود
اندازه متن Aa Aa

روز دوشنبه، تصمیم پرتغال برای خروج از برنامه نجات مالی، با استقبال وزرای دارایی منطقه یورو روبرو شد. یرون دی سی بلوم، رئیس گروه وزیران دارایی کشورهای عضو منطقه یورو ضمن اظهار خوشبینی از آینده پرتغال گفت هنوز اقدامات بسیاری باید در این ارتباط صورت گیرد.

آقای دی سی بلوم افزود: “مشکل می توان مدرنیزه شدن و اصلاحات در اقتصاد را به انجام رساند. با توجه به راهبردهای دولتها، پرتغال هم، مثل دیگر کشورها باید تصمیمات دشواری اتخاذ کند، اما این امر در مورد پرتغال عاجل تر است. این اقدامات مستلزم تعهد دولت است.”

از سوی دیگر، انتظار می رود یونان هم برای نخستین بار، موضوع سبک کردن بار دیونش را مطرح کند. بدنبال تایید مازاد بودجه در سال گذشته در یونان، احتمال می رود تا پیش از پایان سال جاری، رشد اقتصادی به این کشور بازگردد، اما در حال حاضر بدهی های این کشور بیش از 140 درصد تولید ناخالص ملی بوده است.

آقای دی سی بلوم گفت: “در نوامبر سال 2012 گفتیم در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد. باید در این مورد شاخص ثبات مالی را در یونان ببینیم.”

افی کوستوکوستا، گزارشگر یورونیوز می گوید: صندوق بین المللی پول خواهان کاهش دیون یونان است، اما اتحادیه اروپا هنوز به آن پاسخ روشنی نداده است. این تصمیم بعد از تعطیلات تابستان و مرور چگونگی پیشرفت اقتصادی یونان، اتخاذ خواهد شد.