خبر فوری

خبر فوری

ادغام در رسانه های روپرت مرداک

 Comments
ادغام در رسانه های روپرت مرداک
اندازه متن Aa Aa

شرکت رسانه ای بی اسکای بی روز دوشنبه تایید کرد که در مورد ادغام شبکه های تلویزیونی پولی اروپایی اسکای ایتالیا و اسکای آلمان، در حال مذاکره با شرکت رسانه ای فاکس قرن بیست و یکم است.

این مذاکرات در آخر هفته روی داده است اما هیچ توافقی امضا نشده و در مورد ساختار ادغام و یا قیمت آن توافقی حاصل نشده است.

روپرت مرداک و خانواده اش، بزرگترین سهامداران شرکت فاکس قرن بیست و یکم و بی اسکای بی هستند. او صاحب پنجاه و پنج درصد سهام اسکای آلمان و صد درصد سهام اسکای ایتالیاست.