خبر فوری

خبر فوری

احتمال شکست راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در هلند

 Comments
در حال خواندن:

احتمال شکست راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در هلند

احتمال شکست راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در هلند
اندازه متن Aa Aa

در انتخابات پارلمان اروپا در هلند، گیرت ویلدرز، سیاستمدار راست افراطی از حزب برای آزادی در رده چهارم قرار گرفت.

بر اساس نتایج تایید نشده این گروه ضد اسلام و ضد اروپا توانسته بیش از 12 درصد آرا را ازآن خود کند و پس از دموکرات مسیحی ها و دموکرات سوسیال ها قرار گیرد.

نظرسنجی ها نشان می داد که این حزب می تواند پیروز انتخابات شود به همین دلیل نتیجه منتشر شده، در صورت تایید، یک شکست برای این گروه افراطی قلمداد می شود.

European parliament elections