خبر فوری

خبر فوری

نایجل فاراژ: می خواهیم بریتانیا را از اروپا پس بگیریم

 Comments
در حال خواندن:

نایجل فاراژ: می خواهیم بریتانیا را از اروپا پس بگیریم

نایجل فاراژ: می خواهیم بریتانیا را از اروپا پس بگیریم
اندازه متن Aa Aa

نایجل فاراژ خود را یک “بدبین میانه رو به اتحاد اروپایی” می نامد و استراتژی او نیز همین گونه به نظر می رسد. او که رهبر حزب استقلال بریتانیاست برای بیان دیدگاهش در مورد اتحادیه اروپا هیچ فرصتی را از دست نداد.

او می گوید: “ما می خواهیم پولمان، مرزهایمان و کشورمان را از اروپا پس بگیریم.”

پوسترهای انتخاباتی این حزب که مهاجران و بوروکراسی اروپایی را هدف قرار می داد، نژادپرستانه نامیده شد. اما نایجل فاراژ از آن دفاع کرد و آن را “بازتابی از تجربه میلیون ها مردم بریتانیا که خارج از منطقه وست مینستر زندگی می کنند“، دانست.

نایجل فاراژ می گوید: “آنچه ظرف ده سال گذشته دیده ایم، درهای باز برای مهاجرت به مقیاس بی سابقه بوده و این موجب بیکاری جوانان، کاهش دستمزدها و شکاف اجتماعی در شهرها ی سراسر کشور شده است. این برای پارلمان بریتانیا قابل پذیرش نیست.”

راه حل نایجل فاراژ، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست، پیامی که بویژه در بین رای دهندگان طنین خوبی داشته است، یعنی مردمی که احساس می کنند از بهبود اقتصادی دور افتاده اند.

آقای فاراژ پس از بیست سال دلالی معاملات بازرگانی در یک منطقه مالی لندن، توانست برای اولین بار کرسی پارلمان اروپا را برای حزب استقلال بریتانیا به دست آورد.

سبک کار و همه فن حریفی نایجل فاراژ، او را متفاوت از اکثر سیاستمدارانی که رهبری احزاب کارگر و محافظه کار بریتانیا را در دست دارند، جلوه می دهد.