خبر فوری

خبر فوری

حمله به امام مسجد اسلو با تبر

در حال خواندن:

حمله به امام مسجد اسلو با تبر

حمله به امام مسجد اسلو با تبر
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

امام مسجد جامع شهر اسلو در نروژ به دلیل حمله فردی نقاب دار در بیمارستان بستری شد.

این حادثه در پایان روز دوشنبه و هنگام بازگشت نعمت علی شاه، امام ۵۷ ساله مسجد اسلو به خانه اش روی داد.

جراحات او جدیست، فرد ضارب با تبری کوچک ضربات متعددی به امام مسجد وارد کرده است.

پلیس مشغول بررسی فیلمهای دوربین های امنیتی برای شناسایی ضارب است.