خبر فوری

خبر فوری

عینکهای هوشمند گوگل با فکر کردن کار خواهند کرد

 Comments
در حال خواندن:

عینکهای هوشمند گوگل با فکر کردن کار خواهند کرد

عینکهای هوشمند گوگل با فکر کردن کار خواهند کرد
اندازه متن Aa Aa

نوآوری دیگری به عینکهای هوشمند گوگل اضافه خواهد شد. این عینکها که به اینترنت وصل خواهند شد و قابل کنترل با صدای کاربر هستند، در آینده با فکر صاحب عینک نیز کار خواهند کرد. یک شرکت بریتانیایی با ابداع یک اپلیکیشن به نام «مایند آر دی آر» این قابلیت را به عینکهای هوشمند گوگل میبخشد. براساس این نوآوری کاربر قادر خواهد بود با فکر خود اعمالی را مانند ارسال عکس بر روی اینترنت انجام دهد.

این عینک هوشمند مجهز به یک سنسور خواهد بود که بر روی پیشانی قرار می گیرد.