خبر فوری

خبر فوری

پرورشگاهی در اسلوویانسک هدف گرفته شد؛ کودکان خوش اقبال بودند

 Comments
در حال خواندن:

پرورشگاهی در اسلوویانسک هدف گرفته شد؛ کودکان خوش اقبال بودند

پرورشگاهی در اسلوویانسک هدف گرفته شد؛ کودکان خوش اقبال بودند
اندازه متن Aa Aa

درگیری های جدایی طلبان و ارتش اوکراین در شرق این کشور با خشونت و سبعیت موجود در برخی از کشورهای دستخوش بحران، شاید تفاوتی چشمگیر دارد.

اما با این وجود بحران و حملات چندین ماهه در اوکراین صدها کشته بر جای گذاشته است و مناطقی در شرق این کشور اروپایی همچنان ناآرام است.

آخرین قربانی حملات و تبادل آتش دو طرف درگیر در روزهای اخیر هم پرورشگاهی در شهر اسلوویانسک است، حمله ای که می توانست به یک فاجعه تبدل شود.

لوبوف نظاریِوا، مسئول این پروزشگاه می گوید: «بزرگترین آرزویش پایان درگیری هاست تا دیگر کسی کشته نشود»

وی می افزاید امیدوار است تا طرفی که باعث تخریب پرورشگاه شده است مشخص و این ساختمان دوباره تعمییر شود.

هنوز معلوم نیست آیا این پرورشگاه با شلیک جدایی طلبان حامی روسیه تخریب شده است یا نیروهای دولتی.

یک سخنگوی نظامی دولت اوکراین می گوید:«کمیته ای در این خصوص مشغول تحقیق است تا معلوم شود کدام طرف درگیر باعث ویرانی پرورشگاه شده است. تبادل آتش تروریست ها سنگین است اما کتمان نمی کنم که نیروهای دولتی نیز مواضع تروریست ها را هدف می گرفتند.»

خوشبختانه، وقتی گلوله توپ یا خمپاره به این پرورشگاه اصابت کرد، هیچ کودکی در آن حضور نداشت چرا که آنها ماه مه میلادی به پرورشگاههای دیگر منتقل شده بودند.