خبر فوری

خبر فوری

برلوسکونی در "پرونده روبی" تبرئه شد

 Comments
در حال خواندن:

برلوسکونی در "پرونده روبی" تبرئه شد

برلوسکونی در "پرونده روبی" تبرئه شد
اندازه متن Aa Aa

دادگاهی در میلان، روز جمعه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا را در پرونده ای جنجالی بی گناه دانست و رای به برائت داد.

دادگاه تجدید نظر برای بررسی پرونده ای برپا شد که آقای برلوسکونی بر اساس آن به تحمل هفت سال زندان متهم شده بود.

رای قاضی در دادگاه میلان، دستاورد مهمی برای نخست وزیر پیشین محسوب می شود. آقای برلوسکونی پیش تر به پرداخت پول برای همخوابگی با دختری زیر سن قانونی متهم شده بود.

رقصنده کلوب های شبانه، مشهور به روبی دیگر متهم این پرونده خوانده می شد. روبی نیز همچون نخست وزیر پیشین ایتالیا، اتهام مربوط به سال ۲۰۱۰ میلادی را رد کرده بود.