خبر فوری

خبر فوری

غرق کشتی حامل پناهجویان در تنگه سیسیل

 Comments
در حال خواندن:

غرق کشتی حامل پناهجویان در تنگه سیسیل

غرق کشتی حامل پناهجویان در تنگه سیسیل
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یک زن و یک کودک نه ساله در حادثه غرق کشتی حامل مهاجران در تنگه سیسیل کشته شدند. دویست سرنشین کشتی از کشور جنگزده لیبی به ایتالیا پناه آورده بودند.

نیروی دریایی ایتالیا و کشتی های تجارتی به کمک غرق شدگان شتافتند.

درعین حال هزار و سیصد مهاجر روز دوشنبه از طریق بندر تارنتو وارد ایتالیا شدند. در سالهای اخیر، ورود مهاجران غیرقانونی از کشورهای پر آشوب آفریقا به ایتالیا افزایش یافته و پیش از این نیز بارها فاجعه آفریده است.