خبر فوری

خبر فوری

پیری جمعیت یکی از عوامل افت رشد اقتصادی جهانی

در حال خواندن:

پیری جمعیت یکی از عوامل افت رشد اقتصادی جهانی

پیری جمعیت یکی از عوامل افت رشد اقتصادی جهانی
اندازه متن Aa Aa

موسسه مودی می گوید پیری ساختار جمعیتی بخصوص در قدرتهای نوظهور اقتصادی رشد اقتصادی جهانی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

براساس گزارش این موسسه تا سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ رشد اقتصاد جهانی ۰.۴ درصد تنزل می یابد. و بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ این افت به رقم ۰.۹ درصد می رسد.

گزارش مودی برپایه مطالعه ۳۳ کشور با اوضاع اقتصادی مناسب و ۲۲ قدرت نوظهور اقتصادی انتشار یافته است.

رشد جمعیت جهانی افراد واجد شرایط کار بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی ۲۴.۶ درصد است. این رشد از سال ۲۰۱۵ روند نزولی به خود می گیرد و تا سال ۲۰۳۰ به رقم ۱۳.۶ درصد می رسد.

ان فان پراگ، یکی از مسئولان موسسه مودی می گوید: «صحبت از کاهش جمعیت نیروی کار در کشورهایی مانند روسیه، آلمان و ژاپن است. همچنین در آمریکا با تنزل رشد جمعیت افرادی که در سن فعالیت و کار هستند مواجه هستیم. اما این موضوع تنها مربوط به کشورهای پیشرفته نمی شود بلکه شامل قدرتهای نوظهوراقتصادی و کشورهای در حال توسعه نیز می شود.»

موسسه مودی در تحلیل خود کاهش نیروی کار، کاهش میزان پس انداز خانوارها و افت سرمایه گذاری و تولیدات را از نتایج پیری جمعیت یک کشور خوانده که اثر مستقیم و منفی بر روی روند رشد اقتصادی دارد.