خبر فوری

خبر فوری

دولت اسرائیل یک قطعه زمین را در اراضی اشغالی، زمین دولتی اعلام کرد

 Comments
در حال خواندن:

دولت اسرائیل یک قطعه زمین را در اراضی اشغالی، زمین دولتی اعلام کرد

دولت اسرائیل یک قطعه زمین را در اراضی اشغالی، زمین دولتی اعلام کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

دولت اسرائیل یک قطعه زمین چهارصد هکتاری (چهار کیلومتر مربعی) را در کرانه باختری رود اردن به عنوان زمین دولتی اعلام کرد.

سازمان حقوق بشری «صلح اکنون» که در اسرائیل مستقر است و مخالف شهرک سازی یهودیان است می گوید این زمین را بزرگترین زمینی خوانده است که در سه دهه اخیر دولت اسرائیل به زمینهای خود ملحق کرده است.

شهرک سازی دولت اسرائیل برای خانواده های یهودی در سرزمینهای اشغالی بارها از دید بسیاری از کشورها بر خلاف قوانین بین المللی است.