خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب دوباره خلبانهای لوفت هانزا

 Comments
در حال خواندن:

اعتصاب دوباره خلبانهای لوفت هانزا

اعتصاب دوباره خلبانهای لوفت هانزا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

اعتصاب دوباره کارکنان خطوط هوایی لوفت هانزای آلمان منجر به لغو دهها پرواز شده است.

خلبانان اعتصاب کننده می خواهند که لوفتهانزا اجازه بدهد که افراد داوطلب بتوانند زودهنگام و در سن 55 سالگی بازنشسته شوند.

اعتصاب هفته گذشته کارکنان لوفت هانزا، برای بزرگترین شرکت خطوط هوایی اروپا ده میلیون یورو هزینه داشت.