خبر فوری

خبر فوری

هاینکن پیشنهاد خرید شرکت آبجو سازی سبمیلر را رد کرد

 Comments
در حال خواندن:

هاینکن پیشنهاد خرید شرکت آبجو سازی سبمیلر را رد کرد

هاینکن پیشنهاد خرید شرکت آبجو سازی سبمیلر را رد کرد
اندازه متن Aa Aa

شرکت آبجو سازی هاینکن پیشنهاد شرکت بریتانیایی سبمیلر تولیدکننده آبجو برای خرید این شرکت را رد کرده است. هاینکن میزان مبلغ پیشنهادی سبمیلر را فاش نکرده است.

مدیران و سهامداران عمده این شرکت هلندی با فروش آن موافقت نکرده اند.

هاینکن در حال حاضر بازار فروش آبجو در اروپای غربی را در دست دارد و اخیرا در بازار قدرتهای نوظهور اقتصادی نیز نفوذ قابل توجهی داشته است. رقیب این شرکت سبمیلر برای رشد و توسعه بیشتر خود در اروپا و آمریکای شمالی در صدد تملک سومین شرکت بزرگ تولیدکننده آبجو در دنیا بوده است.