خبر فوری

خبر فوری

فرزندخواندگی برای زوجهای همجنسگرا در فرانسه آسانتر شد

 Comments
فرزندخواندگی برای زوجهای همجنسگرا در فرانسه آسانتر شد
اندازه متن Aa Aa

هر چند روش های کمکِ باروی در فرانسه ممنوع است، دیوان عالی این کشور روز سه شنبه اعلام کرد فرزندخواندگیِ کودکانی که از این طریق به وجود آمده اند مجاز است.

به این ترتیب، زوج های همجنسگرایی که در خارج از فرانسه و با استفاده از این روش ها فرزند دار شدند می توانند مراحل قانونی فرزندخواندگی را طی کنند.

لقاح آزمایشی یا مصنوعی از جمله رایج ترین روش های کمکِ باروی است که در کشورهای همسایه فرانسه از جمله بلژیک و اسپانیا قانونی است.

نمایندگان حزب سوسیالیست، سال گذشته، لایحه لغو ممنوعیت روش های کمکِ باروی را به مجلس فرانسه پیشنهاد کردند که در نهایت و در پی اعتراض و راهپیمایی های مخالفان کنار گذاشته شد.