خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب کارکنان متروی پرتغال

 Comments
در حال خواندن:

اعتصاب کارکنان متروی پرتغال

اعتصاب کارکنان متروی پرتغال
اندازه متن Aa Aa

دومین اعتصاب کارکنان بخش عمومی پرتغال از چهارشنبه شب آغاز شد.

پس از اعتصاب دو روزۀ بیش از هشتاد درصد از پرستاران، اکنون کارکنان متروی این کشور در اعتراض به ساعات کار و سطح دستمزد اعتصاب ۲۴ ساعته ای را آغاز کرده اند.

بحرانهای مالی اخیر در پرتغال، دولت این کشور را مجبور به صرفه جویی و کاهش هزینه ها کرده است.

بسیاری از پرستاران، فعالیت در بخش عمومی را ترک کرده اند. آنها یا در بخش خصوصی کار می کنند و یا به خارج از کشور رفته اند.