خبر فوری

خبر فوری

دور دوم تعیین صلاحیت کاندیدای بریتانیا برای کمیسیون اروپا

 Comments
در حال خواندن:

دور دوم تعیین صلاحیت کاندیدای بریتانیا برای کمیسیون اروپا

دور دوم تعیین صلاحیت کاندیدای بریتانیا برای کمیسیون اروپا
اندازه متن Aa Aa

جاناتان هیل، سیاستمداری که بریتانیا برای پیوستن به کمیسیون جدید اروپا معرفی کرده است، برای بار دوم جهت تایید صلاحیت، در مقابل پارلمان اروپا حاضر شد.

در دومین دور، آقای هیل به سئوالات نمایندگان در مورد پیشینه اش بعنوان سوداگر بانکهای بریتانیایی پاسخ داد و گفت آنچه در گذشته کرده، ارتباطی به آینده نخواهد داشت.

آقای هیل افزود: “بروشنی و سادگی بگویم، هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد و من به هیچوجه در این مورد در پی منافع مالی نیستم. من منافع اتحادیه اروپا را مد نظر دارم، نه یک کشور بخصوص یا یک نهاد مالی در یک کشور بخصوص .”

علیرغم اعتماد بنفسی که آقای هیل از خود نشان داد، برخی از نمایندگان پارلمان به او اعتماد ندارند. یک نماینده از حزب سبزها گفت: “تردیدهای ما در مورد سابقه (آقای هیل) بجای خود باقی است زیرا در اظهاراتش شفافیت وجود نداشت. از اعلام نام موسسات مالی که برای آنها کار کرده بود طفره رفت و بنظر می رسد چیزهایی برای پنهان کردن دارد.”

نماینده دیگری گفت: “جاناتان هیل از خود اعتماد بنفس بسیاری نشان داد. بار گذشته هم خوب عمل کرد، اما آنچه بار قبل گفت علت احضار مجدد او نیست بلکه این است که او از حزب محافظه کار بریتانیاست. بنابراین احضار دوم دلیل سیاسی دارد.”

هنوز معلوم نیست آقای هیل از این بوته آزمایش موفق بیرون خواهد آمد یا نه.