خبر فوری

خبر فوری

نیمی از کوبانی در اشغال جهادگرایان "دولت اسلامی"

در حال خواندن:

نیمی از کوبانی در اشغال جهادگرایان "دولت اسلامی"

نیمی از کوبانی در اشغال جهادگرایان "دولت اسلامی"
اندازه متن Aa Aa

آخرین گزارشها از نبرد در کوبانی، مهمترین شهر کردنشین شمال سوریه، حاکی از پیشروی نیروهای گروه جهادی “دولت اسلامی” است.

بنابر گزارشها، این شبه نظامیان حدود نیمی از شهر از جمله مقر فرماندهی کردها را در تصرف خود در آورده اند.

کردهای ترکیه، عصبانی از این که دولت این کشور اجازه عبور آنها از مرز برای جنگیدن با دولت اسلامی را نمی دهد، پیکرهای ده تن از پیکارجویان خود را به خاک می سپارند.

یکی از آنها می گوید: “آنها ما را با تانکهایشان محاصره و منزوی کرده اند. دولت ترکیه به ما اجازه نمی دهد از مرز عبور کنیم.”

بنابر گزارشها، حداقل 170 هزار نفر طی چند هفته گذشته از کوبانی و مناطق اطراف آن گریخته و وارد ترکیه شده اند که بزرگترین ورود سیل مهاجران به ترکیه از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه محسوب می شود.

یکی از آنها می گوید:“با چشمان خودمان می بینیم که چگونه کودکان ما را می کشند، زنان ما را می ربایند و در بازار می فروشند. چه انسانی است که چنین کارهایی را بکند؟ آنها را ما کافر می خوانند؟ می خواهم به من بگویند کافر چه کسی است؟ آنها می گویند ما دینمان را فراموش کرده ایم. آنها هستند که تفسیر غلط از دین دارند نه ما.”

با پیشروی جهادگرایان “دولت اسلامی” به سوی کوبانی، به نظر نمی رسد این آوارگان کرد سوریه، امید زیادی به بازگشت به خانه و کاشانه خود در آینده نزدیک داشته باشند.