خبر فوری

خبر فوری

آغاز تولید ماری جوانا برای مصارف پزشکی در ایتالیا

 Comments
در حال خواندن:

آغاز تولید ماری جوانا برای مصارف پزشکی در ایتالیا

آغاز تولید ماری جوانا برای مصارف پزشکی در ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

موسسه داروسازی نظامی ارتش ایتالیا در شهر فلورانس از آغاز کشت و تولید ماری جوانا خبر داد.

این اقدام پس از تائید دولت برای تولید ماری جوانا با اهداف درمانی صورت گرفت.

این موسسه داروسازی نظامی که با هدف تولید دارو برای نظامیان تاسیس شده بود ، فعالیت خود را به بخش غیر نظامی نیز توسعه داده و قرار است این داورها برای تست به تنها آزمایشگاه موجود واقع در ۶۰ کیلومتری ونیز ارسال شوند.

ایتالیا که تاکنون وارد کننده داروهای مشتق از گیاه شاه دانه و ماری جوانا بوده با مجوز دولت از این پس خود نسبت به به تولید داروهایی برای درمان بیماری های عصبی و انواع درد اقدام خواهد کرد.