خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلستان

 Comments
در حال خواندن:

اعتصاب گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلستان

اعتصاب گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلستان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلستان و ایرلند شمالی دست به اعتصابی گسترده زدند. هزاران پرستار، رانندگان آمبولانس و کارکنان دیگر بخشهای بهداشتی خواهان افزایش حقوق خود هستند. هرچند اعتصاب کنندگان از ارائه خدمات درمانی حداقلی دریغ نمی کنند اما نظامیان و پلیس به حال آماده باش درآمده اند تا خدمات مربوط به آمبولانس و اورژانس مختل نشود.