خبر فوری

خبر فوری

برزیل؛ به گروگان گرفته شدن تعدادی زندانی و زندانبان

 Comments
در حال خواندن:

برزیل؛ به گروگان گرفته شدن تعدادی زندانی و زندانبان

برزیل؛ به گروگان گرفته شدن تعدادی زندانی و زندانبان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

زندانیان زندانی در پارانا واقع در جنوب برزیل، تعدادی از زندانیان و همچنین دوازده زندانبان را به گروگان گرفتند.

آنها خواهان بهبود شرایط زندگیشان در حبس هستند. مقامات برزیلی می گویند مذاکره با آنها ادامه دارد.