خبر فوری

خبر فوری

رئیس کمیسیون جدید اروپا، نامزدی ویولتا بولش را تایید کرد

 Comments
رئیس کمیسیون جدید اروپا، نامزدی ویولتا بولش را تایید کرد
اندازه متن Aa Aa

ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپا، کاندیدایی خانم ویولتا بولش، نامزد کمیسری اتحادیه از اسلوونی را پذیرفته است.

در این میان، آقای یونکر، گفته است زمینه تخصصی خانم بولش را انرژی به ترابری تغییر داده و کمیسری انرژی را به آقای ماروش شفتوویچ از جمهوری اسلوواکی محول کرده است.

خانم بولش، بدنبال رد صلاحیت نامزد پیشین، خانم براتوشک، نخست وزیر سابق این کشور معرفی شد.

پارلمان اروپا ، خانم براتوشک را به دلیل اطلاعات اندک در مورد زمینه نامزدیش، انرژی، و نیز تخطی از مقررات و تضاد منافع رد صلاحیت کرد.

پارلمان اروپا در صورت تایید صلاحیت خانم بولش، تیم کمیسرهای جدید اتحادیه را تصویب خواهد کرد.