خبر فوری

خبر فوری

جنبش «اشغال دموکراسی» در لندن

 Comments
در حال خواندن:

جنبش «اشغال دموکراسی» در لندن

جنبش «اشغال دموکراسی» در لندن
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

حدود دویست تن در اعتراض به سیاست های دولت کنونی بریتانیا در برابر پارلمان این کشور در لندن گردهم آمدند. آنها که جنبش خود را «اشغال دموکراسی» نام نهاده اند گفته اند خواهان برقراری «دموکراسی حقیقی» اند و به این منظور به مدت نُه روز در این محل تحصن خواهند کرد.